Kollon leuan alla on ruskeaa läikkää - kutsutaanko tätä ilmiötä rufismiksi?